RECHTspreekt

#028 Hof van Cassatie heeft moeite met juiste lezing antidiscriminatiewet

Episode Summary

In een recent arrest faciliteert het Hof van Cassatie discriminatie op basis van syndicale overtuiging op basis van een betwistbare interpretatie van de antidiscriminatiewet, meent Filip Dorssemont in een artikel dat hij schreef voor De Juristenkrant. Filip Dorssemont is gewoon hoogleraar arbeidsrecht aan de Université catholique de Louvain en gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel.